2 years ago

Ai có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn??? abc

Ai có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn???


Căn cứ pháp lý: Luật hôn nhân và gia đình 2014


Hôn nhân là sự gắn kết từ hai phía nam và nữ. Hôn nhân có thể được read more...2 years ago

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH abc

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH


BẰNG XE TAXI


1. Cơ sở pháp lý:


- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;


- Nghị định số 86/2014/NĐ-CP Về kinh doanh read more...